Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: Thông báo mời đơn bị tham gia thực hiện Gói thầu "In băng rôn tuyên truyền về an toàn thực phẩm ngành công thương năm 2022"

Title

Thông báo mời đơn bị tham gia thực hiện Gói thầu "In băng rôn tuyên truyền về an toàn thực phẩm ngành công thương năm 2022"

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

QD-phe-duyet-KH-chon-thau-1.pdfQD-phe-duyet-KH-chon-thau-1.pdf

Thông tin xin liên hệ phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương

SĐT: 0251 3941584

Attachments

Created at 6/2/2022 2:11 PM by Nguyễn Trần Thùy Linh
Last modified at 6/2/2022 2:13 PM by Nguyễn Trần Thùy Linh