Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp suất ăn phục vụ Bệnh viện dã chiến số 11 - Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc (Trang trại của Công ty TNHH Chăn nuôi Hồng Gấm)

Title

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp suất ăn phục vụ Bệnh viện dã chiến số 11 - Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc (Trang trại của Công ty TNHH Chăn nuôi Hồng Gấm)

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Attachments

Created at 5/25/2022 3:37 PM by Huynh Anh Tu
Last modified at 5/25/2022 3:37 PM by Huynh Anh Tu