Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ cho thuê hội trường, nước uống và ăn cho đại biểu không hưởng lương từ ngân sách “Hội thảo: Ra mắt Sàn giao dịch thương mại điện tử và Toàn cảnh thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai n

Title

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ cho thuê hội trường, nước uống và ăn cho đại biểu không hưởng lương từ ngân sách “Hội thảo: Ra mắt Sàn giao dịch thương mại điện tử và Toàn cảnh thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai n

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Attachments

Created at 5/11/2022 10:13 AM by Huynh Anh Tu
Last modified at 5/11/2022 10:13 AM by Huynh Anh Tu