Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn thực hiện gói thầu “Cung cấp dịch vụ cho thuê hội trường và nước uống tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai”

Title

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn thực hiện gói thầu “Cung cấp dịch vụ cho thuê hội trường và nước uống tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai”

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Attachments

Created at 5/11/2022 10:11 AM by Huynh Anh Tu
Last modified at 5/11/2022 10:11 AM by Huynh Anh Tu