Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện in, treo băng rôn tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các cơ sở thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021”

Title

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện in, treo băng rôn tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các cơ sở thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021”

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Attachments

Created at 5/11/2022 10:10 AM by Huynh Anh Tu
Last modified at 5/11/2022 10:10 AM by Huynh Anh Tu