Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu : Cung cấp suất ăn phục vụ tổ chức cách ly phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly, khu điều trị bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh (đợt 2)

Title

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu : Cung cấp suất ăn phục vụ tổ chức cách ly phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly, khu điều trị bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh (đợt 2)

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Attachments

Created at 5/11/2022 9:19 AM by Huynh Anh Tu
Last modified at 5/11/2022 9:19 AM by Huynh Anh Tu