Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp suất ăn cho nhân viên phục vụ và cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 02 – Ký túc xá Đại học Lạc Hồng

Title

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp suất ăn cho nhân viên phục vụ và cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 02 – Ký túc xá Đại học Lạc Hồng

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Attachments

Created at 5/11/2022 9:10 AM by Huynh Anh Tu
Last modified at 5/11/2022 9:10 AM by Huynh Anh Tu