Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm trang bị hàng hóa, vật dụng, dụng cụ vệ sinh; nhu yếu phẩm cá nhân; nước uống tại Cơ sở cách ly tập trung số 01, Ký túc xá cơ sở 1, Trường Đại Học Đồng Nai

Title

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm trang bị hàng hóa, vật dụng, dụng cụ vệ sinh; nhu yếu phẩm cá nhân; nước uống tại Cơ sở cách ly tập trung số 01, Ký túc xá cơ sở 1, Trường Đại Học Đồng Nai

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Attachments

Created at 5/11/2022 9:09 AM by Huynh Anh Tu
Last modified at 5/11/2022 9:09 AM by Huynh Anh Tu