Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Thông báo: Thông báo về việc khai báo hằng năm các hóa chất Bảng thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học

Title

Thông báo về việc khai báo hằng năm các hóa chất Bảng thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học

Body

Thông báo về việc khai báo hằng năm các hóa chất Bảng thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm vũ khí hóa học

Thực hiện Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP, Cục Hóa chất đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF hàng năm cụ thể như sau:

1. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3: Thực hiện khai báo theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP.

2. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF: Thực hiện khai báo theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP.

3. Mẫu khai báo được quy định tại Phụ lục Thông tư số 55/2014/TT-BCT.

4. Nếu khai báo không đúng thời hạn hoặc khai báo không đúng thực tế hoặc không thực hiện khai báo, các tổ chức, cá nhân liên quan là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 33 và 34 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Cục Hóa chất theo địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 02422205136; fax: 02422205038; email: ThangLV@moit.gov.vn.​1267.pdf1267.pdf

Expires

4/30/2020

Display

Yes

Attachments

Created at 3/24/2020 3:16 PM by Nguyễn Trung Hậu
Last modified at 3/24/2020 3:16 PM by Nguyễn Trung Hậu