Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Thông báo: Thông báo thời gian tạm ngưng vận chuyển, sử dụng VLNCN trước, trong và sau các ngày lễ 30/4 và 01/5 năm 2019

Title

Thông báo thời gian tạm ngưng vận chuyển, sử dụng VLNCN trước, trong và sau các ngày lễ 30/4 và 01/5 năm 2019

Body

Sở Công Thương Đồng Nai thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh biết. Đồng thời yêu cầu chấp hành thời gian tạm ngưng vận chuyển, sử dụng VLNCN trước, trong và sau các ngày lễ 30/4 và 01/5 năm 2019 như sau:

-  Tạm ngưng sử dụng VLNCN từ ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2019.

- Phân công người canh gác 24/24 giờ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn trước, trong và sau các ngày lễ 30/4 và 01/5.​

Expires

5/5/2019

Display

Yes

Attachments

Created at 4/22/2019 4:04 PM by Nguyễn Trung Hậu
Last modified at 4/22/2019 4:04 PM by Nguyễn Trung Hậu