Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Thông báo: Thông báo tạm ngưng nổ mìn ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Title

Thông báo tạm ngưng nổ mìn ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Body

Sở Công Thương Đồng Nai thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh biết. Đồng thời yêu cầu chấp hành thời gian nghiêm cấm vận chuyển, sử dụng VLNCN trước, trong và sau ngày lễ Giổ tổi Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch:

-  Nghiêm cấm sử dụng VLNCN từ ngày 12 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2019.

- Phân công người canh gác 24/24 giờ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn trước, trong và sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương.​

Expires

 

Display

No

Attachments

Created at 4/9/2019 10:40 AM by Nguyễn Trung Hậu
Last modified at 4/9/2019 10:40 AM by Nguyễn Trung Hậu