Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Thông báo: Thông báo tình hình tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2018 của Bộ Công Thương

Title

Thông báo tình hình tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2018 của Bộ Công Thương

Body

​Danh sách cập nhật:

Xem file đính kèm: DANH MỤC CTY CÔNG BỐ HQ SP DỆT MAY 23.11.2020 (1).docxDANH MỤC CTY CÔNG BỐ HQ SP DỆT MAY 23.11.2020 (1).docx

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 1/7/2019 4:08 PM by Phạm Thị Mai Lan
Last modified at 11/27/2020 2:38 PM by Mai Thi Thanh Thuy