Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Công tác ISO TCVN ISO 9001:2015 - CCHC

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Attachments

Created at 3/4/2021 8:48 AM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 6/20/2021 6:21 PM by Mai Thi Thanh Thuy