Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Đợt 20

url

/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=2791&CatId=77

PKey

Kết quả xác nhận danh sách đề nghị cấp giấy đi đường, Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

PKey:ID

158

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

20

Attachments

Created at 9/28/2021 10:14 AM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 9/28/2021 10:14 AM by Mai Thi Thanh Thuy