Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Đợt 13

url

/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=2738&CatId=77

PKey

Kết quả xác nhận danh sách đề nghị cấp giấy đi đường, Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

PKey:ID

158

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

13

Attachments

Created at 9/8/2021 4:23 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 9/8/2021 4:23 PM by Mai Thi Thanh Thuy