Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Đợt 7

url

/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=2722&CatId=77

PKey

Kết quả xác nhận danh sách đề nghị cấp giấy đi đường, Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

PKey:ID

158

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

7

Attachments

Created at 9/7/2021 10:05 AM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 9/7/2021 10:05 AM by Mai Thi Thanh Thuy