Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Đợt 4

url

/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=2715&CatId=77

PKey

Kết quả xác nhận danh sách đề nghị cấp giấy đi đường, Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

PKey:ID

158

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

4

Attachments

Created at 9/6/2021 4:12 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 9/6/2021 6:33 PM by Mai Thi Thanh Thuy