Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên mặt hàng

Cá lóc (loại 0,5kg/con)

Đơn vị tính

Kg

Đơn giá

75,000

Tăng hay giảm so với lần trước

Giữ nguyên

Giá chênh lệch

0

Địa điểm

TP Biên Hòa

Thứ tự

3

Hiển thị

Yes

Attachments

Created at 11/12/2018 1:18 PM by Nguyễn Vũ Anh Thư
Last modified at 11/3/2020 8:24 AM by Nguyễn Vũ Anh Thư