Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Ban giám đốc

NoiDung

​ GIÁM ĐỐC SỞ 

Họ và tên: Trương Thị Mỹ Dung

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Ðiện thoại cơ quan: 0251.3823317

Di động: 0913729138

Email1: dungttm@dongnai.gov.vn
Email2: mydungstc@yahoo.com.vn ​
​​  

GD-Trương Thị Mỹ Dung 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC​​ ​
Họ và tên: Thái Thanh Phong

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện

Ðiện thoại cơ quan: 0251. 3941926

Di động: 0913746810

Email1: phongtt@dongnai.gov.vn
Email2: phongtt74@yahoo.com.vn​

PGD-Thai Thanh Phong.jpg 
 ​
PHÓ GIÁM ĐỐC​​ ​

​Họ và tên: Lê Văn Lộc

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điện

Ðiện thoại cơ quan: 0251.3843638

Di động: 0913701808

Email1: loclv@dongnai.gov.vn
Email2: locsctdn2017@gmail.com

PGD-Le Van Loc.jpg

​​​ ​PHÓ G​IÁM ĐỐC​​ ​

Họ và tên: Nguyễn Trí Phương

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD

Ðiện thoại cơ quan: 0251.3823317

Di động: 0918.308.333

Emai1: phuongnt@dongnai.gov.vn
Email2: triphuongdiza@yahoo.com

PGD-NguyenTri Phuong.jpg
 

Chức năng nhiệm vụ của Ban Giám Đốc xin xem đây: Chức năng nhiệm vụ BGĐ​​​

DonViTrucThuoc

 

Attachments

Created at 4/4/2016 1:35 PM by System Account
Last modified at 4/9/2020 1:39 PM by Mai Thi Thanh Thuy