Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Name

PC_HCM5-1

Preview

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Title

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

File Type

png

Picture Size

767 x 160

Date Picture Taken

 

Description

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Keywords

 

URL

https://bvhttdl.gov.vn/dang-uy-bo-vhttdl-nhung-ket-qua-noi-bat-trong-viec-thuc-hien-chi-thi-so-05-cttw-621997.htm

HienThi

Yes
Created at 4/9/2019 1:11 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 4/9/2019 1:12 PM by Mai Thi Thanh Thuy