Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In
 
  
View: 
Selection Checkbox
Picture Size
Folder: Kế hoạch tiếp Công dânKế hoạch tiếp Công dân
Kế hoạch tiếp Công dân
Folder: QLCNQLCN
QLCN
2022-HN tong ket nganh 2021.jpg
1
2022-HN tong ket nganh 2021
600 x 359122 KB NoYes
ATLĐ-Covid19.pngATLĐ-Covid19
1
ATLĐ-Covid19
645 x 913727 KB NoNo
bg1.jpgThủ tục hành chínhhttps://dichvucong.dongnai.gov.vn/expway/smartcloud/iprocedure/page/public/procedure.cpx
1
bg1
250 x 15440 KB YesYes
bg2.jpgĐăng ký hồ sơ qua mạnghttps://dichvucong.dongnai.gov.vn/web/sct/nop-ho-so-qua-mang
1
bg2
250 x 15417 KB YesYes
bg3.jpgTrạ cứu kết quả hồ sơhttp://tracuudvc.dongnai.gov.vn/
1
bg3
250 x 15426 KB YesYes
bg4.jpgLịch làm việc/Pages/lichlamviec.aspx
1
bg4
250 x 15440 KB YesYes
bg5.jpgLịch tiếp Công dânhttp://sct.dongnai.gov.vn/t1/LichTCD2021.pdf
1
bg5
100 x 509 KB http://sct.dongnai.gov.vn/t1/icon/TIEPDAN.pngYesYes
bg6.jpgPhần mềm chương trình Khuyến mạihttp://dkkm.dongnai.gov.vn/
1
bg6
100 x 509 KB YesYes
bg8.jpgEVN Thắp sáng niềm tinhttp://pcdongnai.evnspc.vn
1
bg8
100 x 509 KB /t1/icon/iconevn.pngYesYes
bg9.jpgLấy ý kiến dự thảo VBPL/Pages/news.aspx?CatId=81
1
bg9
100 x 509 KB YesYes